Novice

O programu Šolanje v praksi

Veliko staršev nas sprašuje, kdaj imamo čas za tisto klasično šolsko delo, ki se ga konec leta preverja na javni OŠ v sklopu javnega učnega načrta. Z veseljem vam za lažjo predstavo opiševa naš izkustveni teden, saj zaradi manjšega števila učencev in njihovega samostojnega učenja precej hitro predelamo šolsko snov.

Naš dan se začne v jesensko zimskih tednih ob 8.00 do 8.30  z učenjem. Vsako jutro se pozdravimo v jutranjem krogu in pogovorimo ter načrtujemo dan, ki je pred nami. Vsaj trikrat na teden se v dopoldanskem času učimo.

Vsakodnevno dežurna pripravita vse potrebno za malico in nato tudi pospravita, zložita v pomivalni stroj, pobrišeta mizo in posesata. Po malici gremo ven in takrat s preživljanjem časa zunaj predelujemo tudi  ostale dele učnega načrta.

Dvakrat tedensko imamo celodnevni izlet (Retovje, Planina nad Vrhniko, jahanje v Bohinju, knjižnica, muzeji …) ali nas obiščejo zunanji sodelavci, ki nam prekrasno popestrijo dan (lutkarske delavnice z Borisom Kononenkom,  joga za otroke z Nejo Malavašič Šurca, obisk Plezalnega centra Verd).

Ker se v prvi triadi preverja znanje matematike in slovenščine, se klasično šolsko delo, kot je reševanje delovnih listov in utrjevanje pisanja in branja, dela večinoma na področju matematike in slovenščine. Učenci se povečini samostojno učijo, pedagoga jim razloživa novo snov ali pa jim jo razloži starejši sošolec ali sošolka. Tempo učenja se prilagaja individualnim potrebam učenca. Ko določeno snov usvoji gre naprej po učnem načrtu.

Ostale predmete in cilje iz učnega načrta prve triade predelujemo večinoma z izkustvi, izleti (spoznavanje okolja, glasba, umetnost in šport). Večinoma skušava slediti interesu skupine in jim tam dava več svobode pri odločanju. Trenutno izdelujejo svoje predstavitve področij, ki jih zanimajo. Pri predstavitvah imajo povsem proste roke, pedagoga jih samo vsebinsko usmerjava, kadar potrebujejo pomoč. Hkrati s pripravo predstavitev izpolnjujejo cilje učnega načrta na več področjih.

Vsakodnevno preživljanje časa v naravi nam omogoča prvoosebno opazovanje in čutenje narave ter opazovanje in dojemanje spreminjanja letnih časov, vremenskih pojavov ter vplivov vremena na naravo.

Delamo tudi poskuse na področju naravoslovja. Zaenkrat smo preizkusili delovanje elektromotorja, odkrivali gostoto snovi, se spoznavali z  magnetizmom ter preizkusili reakcije različnih snovi.

Tedensko tudi delamo z orodjem v gozdičku, kjer žagajo, zbijajo, vrtajo, pilijo in ustvarjajo svoje mojstrovine. V pomoč sva jim pedagoga, kamor se lahko vedno obrnejo po nasvet in podporo. Redno tudi kurimo ogenj, kjer si večkrat pripravimo popoldansko malico.

Čas  in kraj kosila si prilagajamo glede na potrebe dogajanja. Mnogokrat jemo kosilo kar zunaj, v naravi.

Velik del časa pustimo otroku, da je to, kar je, in počne to, kar ga veseli.  Zelo radi ustvarjajo, rišejo, barvajo, igrajo na glasbene inštrumente, šivajo … Ko bodo izkazali nov interes, se bomo skupaj premaknili naprej.

Zaenkrat pa naju izjemno veseli to, da so res radovedni. Na izletih zelo uživajo, se zanimajo za nove stvari ter si  marsikaj zapomnijo. Saj življenje je učenje in učenje je življenje.

Peter Gantar in Saša Kern

USASlovenia