Novice

PREDSTAVITEV SAŠA KERN

Sem Saša Kern, direktorica zavoda in učiteljica razrednega pouka. Skupaj z vami in vašimi otroki bom stopala po poti izobraževanja, ki predstavlja nenehni življenjski proces. Izjemno se veselim vsega, kar se bomo naučili drug od drugega. V naslednjih letih se bodo med nami zagotovo spletle posebne vezi, saj se bomo redno srečevali in skupaj sodelovali v času šolanja vaših otrok.

V času študija razrednega pouka sem postala mama in se v tistih letih v popolnosti posvetila temu, kako biti mama in zaključiti študij :). Ob zaključku fakultete sem drugič postala mama in takrat sem začutila, da v poklicni poti želim v nekoliko drugačno smer, da moram najti tisto, kar me res veseli. Delo z otroki je bilo vedno na prvem mestu, a sem raziskovala kaj je tisto, kar v meni prebudi iskrico. Veliko sem delala z ljudmi, se lotila tudi animacij za otroke, vodila sem popoldanske programe, ki so vsebovali veliko vodenih dejavnosti, sodelovala in načrtovala počitniške tabore za otroke. Vendar me je po dveh letih animacije in vodenih popoldanskih vadb nekaj začelo motiti, vrtati vame in še sama nisem razumela kaj točno se z menoj dogaja.

Potem sem naletela na dokumentarni film NaturePlay in bila navdušena – to je to. Kot da bi nekdo ubesedil to, kar si želim za svoje otroke in vse otroke na svetu. Niti vedela nisem, da obstaja toliko somišljenikov, ki v prizadevanju za ta cilj že delujejo. Povezala sem se s kasnejšima ustanoviteljema zavoda Sole Libero in skupaj smo stopili na pot, s katero tudi kažemo, da se lahko osnovno znanje usvoji tudi drugače, da bodo imeli otroci, ki so vsakodnevno v naravi in redno izpostavljeni izkustvom, možnost odrasti v posameznike, ki se bodo zavedali, da je vse, kar potrebujejo, že v njih. Da za zadovoljstvo niso pomembne samo zunanje zadovoljitve, temveč sta mir in uravnoteženost znotraj nas najboljša popotnica za življenje. Zato smo pripravili šolanje za manjšo skupino otrok. Na ta način še vedno lahko ustvarimo občutek povečane družine, pa vendar ob dveh pedagogih lahko individualno obravnavamo in vidimo vsakega učenca ter mu prilagodimo tempo in učno snov ter mu hkrati omogočimo tudi prosti čas in prosto igro.

Ob vseh teh spoznanjih sem se počutila kot nekdo, ki je vse svoje življenje sedel v “izobraževali škatli”. Ob teh spoznanjih sem pokukala čez rob in ugotovila, da tam obstaja še drugačen svet. Pod noge sem si podložila kar nekaj knjig in raznolike literature, si ogledala del sistema na Danskem in zdaj dobro vidim, kakšen je svet zunaj “škatle”. Odločila sem se, da izstopim in grem svojo pot.

Dokler si  v “škatli”, je vse dobro, ko pokukaš čez rob, pa ni več možnosti, da te potisnejo nazaj in prepričajo, da je to edina prava pot. Tako sem ugotovila, kako se je mogoče naučiti ogromno stvari brez nenehnega sedenja v šolskih klopeh. Kako je znanje bolj dolgotrajno in uporabno, če se učimo preko izkušenj in nato usvojeno zanje prenašamo v vsakodnevne situacije. Ko ne ločujemo izobraževanja in življenja, temveč lahko vse prepletemo in polno živimo.

Res je čas za spremembe in tisti, ki želijo na drugačen način končati osnovno šolo, naj imajo to možnost. Zato smo ustanovili Zavod za naravno izobraževanje Sole Libero (svobodno sonce), saj se bomo preko izkušenj učili pod svobodnim soncem in polno živeli vsak trenutek.

Vsi, ki vas zanima več o nas in naših programih, mi lahko pišete na: sasa.kern@sole-libero.si.

Vesela bom vaših vprašanj.

Saša Kern

Preberi več

PREDSTAVITEV PETER GANTAR

Sem Peter Gantar, večni raziskovalec in ljubitelj življenja, ter poleg mnogih vlog, ki jih nosim, tudi učitelj v Zavodu Sole Libero. Skupaj z vami in vašimi otroki bom prehodil del nikoli dokončane, vseživljenjske poti vzgoje in izobraževanja.

Po duši semvsestranski ustvarjalec, predvsem na področju umetnosti, tehnike in narave. Formalno sem elektrotehnik in diplomirani inženir varstva pri delu, med drugim imam štiri leta intenzivnih delovnih izkušenj kot laborant in učitelj praktičnega pouka na srednji tehniški šoli, kjer sem opravil tudi program pedagoško andragoškega in specialnopedagoškega izopolnjevanja ter strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Sem človek, ki združuje ljubezen do ljudi, tehnike, umetnosti in narave.

Kako to, da sem se znašel tukaj Zavodu Sole Libero, pod svobodnim (vrhniškim) soncem? Pri dragoceni izkušnji dela na srednji šoli sem ugotovil, da je delo z otroki in mladostniki pravzaprav moje poslanstvo in notranja izpopolnitev. Po nekaj letih pedagoškega dela sem opazil, da učence veliko bolj zanima praksa kot pa teorija ter da je veliko lažje delati z dijaki, kadar sem zaradi praktične narave poučeval le pol razreda. V srednjo šolo pridejo dijaki, ki so že dobro izoblikovani in jih je do določene mere težko motivirati, če ne kažejo posebnega interesa za učenje ter so brez lastne radovednosti in včasih celo volje do življenja. Na izoblikovanje dijaka, poleg vpliva družine, veliko pripomore prav osnovna šola, kamor je otrok vpet od otroške do zgodnje odrasle dobe. Ta čas je, poleg prvih nekaj let, kjer imajo ključno vlogo starši, odločilen za otrokov razvoj, saj močno vpliva na kakovost otrokove prihodnosti. »Se bo pripravil na izzive življenja, bo znal poskrbeti zase, bo to sploh želel?«je le nekaj vprašanj, s katerimi se ves čas potihem ukvarjamo starši. Ker so osnovnošolski razredi večkrat prepolni otrok, ker se učni načrti zaradi orjaškosti celotnega šolskega sistema, kljub srčnemu in strokovnemu kadru, le počasi spreminjajo, ker je narava dela zaradi preobsežnosti večkrat bolj statična kot dinamična, bolj teoretična kot praktična, sem pričel razmišljati, kaj bi se pri tej stvari dalo spremeniti. Zavod Sole Libero, kjer poteka naravno šolanje, ki vključuje ogromno izkustvenega učenja, doživljajskega spoznavanja sveta ter stika z naravo, s tem, pa vsem, ki smo v njem, tudi stika s samim s seboj, tudi meni kot učitelju ponuja v poklicnem in zasebnem tisto nekaj več. Individualno delo z otroki, učenje z zgledom, kjer je dovolj prostora tudi za ohranjanje vsega tistega, kar nas od sočloveka razlikuje, to, da sem lahko v procesu, ki ne deluje kot po tekočem traku, ki vzgaja individuume, ki je v stiku z naravo in lastno ustvarjalnostjo, ki pravzaprav daje prostor tudi duši, ne le telesu, je zame pravo darilo.

Ker sem tudi oče dveh otrok, že doma vidim, kako so si otroci med seboj različni, in kako je pomebno obravnavati vsakega otroka na drugačen način, da se iz njega izvabi tisto, kar je že v njem in kar je zanj zares pomebno, kar ga srčno veseli. Le če otrok ohrani svojo pravo naravo in s tem tisto svojo posebnost, ki ga ločuje od drugih, lahko zares stopa po poti svoje usode, kajti vsak človek se rodi kot original, vendar mnogi žal živijo le kot kopije.

Ker je res čas za korenite spremebe na področju vzgoje in izobraževanja, pa seveda še na kakšnem, sem se tudi sam odločil za spremembo in se tako pridružil Zavodu za naravno izobraževanje Sole Libero. Življenje namreč ni nek statičen program, ki mu moramo kot roboti slediti, temveč živa stvar, ki se nenehno spreminja. Če hočemu biti in ostajati v toku življenja, moramo ves čas biti otroško radovedni, nenehno igrivo preizkušati stvari in se spreminjati. Le tako pridemo do svojega bistva.

Peter Gantar

Preberi več

Doživljajske urice na Vrhniki in vpis v programe

Vabljeni na Doživljajske urice v avgustu, več na povezavi: Doživljajsko igrišče

V kolikor vas zanimajo naši programi nam pišite na: sasa.kern@sole-libero.si in z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja in se skupaj vsedemo ob ognjišču po zaključku Doživljajskih uric. Vabljeni, veseli vas bomo :).

TERMINI AVGUST:

 • ponedeljek 6. 8. od 16.30 do 18.30
 • ponedeljek 13. 8. od 16.30 do 18.30
 • ponedeljek 20. 8. od 16.30 do 18.30
 • ponedeljek 27. 8. od 16.30 do 18.30

 

 

Preberi več

PREDSTAVITEV ŠOLANJA IN DOŽIVLJAJSKIH URIC ZA PREDŠOLSKE SONČKE, SOBOTA, 26. 5. OB 12. 15

Vabljeni v gozdiček v soboto, 26. 5. ob 12.15 kjer bo predstavitev Šolanja in Doživljajskih uric.

Predstavili se vam bomo ter vam odgovorili na vsa vprašanja, ki so povezana z našim programom Šolanja in Doživljajskih uric.

 • Kdo smo in katere programe vse izvajamo?

 • Kako potekata Sole Libero Šolanje in Doživljajske urice?

 • Kako je to sploh izvedljivo?

 • Kako, da bo toliko časa za igro, dodatne dejavnosti in še za delo iz učnega načrta?

Lokacija: gozdiček – gozdna učilnica Sole Libero

Parkirate poleg Plezalnega centra Verd (Vrhnika) in sledite oznakam do gozdička.

VEČ O PROGRAMU ŠOLANJA IN IZKUSTVENEMU UČENJU, KI BO DEL NAŠEGA VSAKDANA TUDI ZA PREDŠOLSKE SONČKE

V septembru 2018 bomo  začeli izvajati programa Šolanje ter Doživljajske urice za predšolske sončke. Če vas zanima vpis, nam pišite na info@sole-libero.si. Veliko vprašanj dobimo na temo kako bomo poleg vsega prostega časa še vključili snov, ki jo zahteva kurikulum. Zato smo pripravili kratko razlago poučevanja kurikuluma preko izkušenj na Sole Libero način.

V program Šolanje vpisujemo otroke, ki bodo septembra vstopili v prvi ali drugi razred. Starši javni šoli sporočijo, da bo imel njihov otrok status izobraževanja na domu. Tako lahko v dopoldanskem času obiskuje naš program, ki temelji na izkustvenem učenju, kjer bosta v oddelku z največ 12 učenci prisotna kar dva pedagoga.

To nam daje prednost individualne obravnave posameznika ter s tem veliko več manevrskega prostora za vse dodatne aktivnosti, saj bomo določeno snov, ki jo zahteva kurikulum, zaradi individualnega pristopa lahko hitreje utrdili, hkrati pa je naš program zastavljen tako, da se učimo izkustveno. »Sedeči– klasični« del večinoma poteka ob utrjevanju in zapisovanju usvojenega znanja, vsega ostalega pa se lahko učimo izkustveno, medtem, ko življenje živimo in se ne le učimo o njem.

Hkrati v Sole Libero šolarje učimo aktivnega sooblikovanja učnega procesa, spodbujamo radovednost in otroke dolgoročno usmerjamo v samovodeno učenje, ki je izjemnega pomena za celo življenje. Kritično mišljenje in odprtost otrok v razmišljanju sta odlična popotnica za življenje.

Z obdelavo vrta in vsakodnevnim bivanjem v naravi bomo spoznavali okolje, kmečka in poljedelska opravila. Spremembe letnih časov bomo doživljali v naravi in z opazovajem okolja videli in izkusili razvoj ter razmnoževanje rastlin in živali. Spoznavali bomo kraj, v katerem se nahajamo, zgodovinske osebnosti, ki so tu živele, industrijo in javne ustanove na Vrhniki. Na sprehodih bomo spoznavali cestnoprometne predpise in varno vedenje v prometu. Ločevali bomo smeti in pospravljali notranjo učilnico ter si priučili delovne navade. Z vsem tem bomo nezavedno pokrili vse cilje za naravoslovje, ki jih zahteva kurikulum. Vloga pedagoga je, da otroci vse izkustveno še ozavestijo in ubesedijo ter medsebojno povežejo s pogovorom …

Ko bomo hodili v trgovino po sestavine za malice, bomo morali napisati seznam in količine. Na ta način bomo lahko opravili marsikatero računsko besedilno nalogo. Če nas je 10 in bo vsak pojedel žemljo, koliko žemelj moramo kupiti? Če nas je 10 in bo vsak pojedel polovico žemlje, koliko žemelj moramo kupiti v tem primeru? Vsak sendvič bo vseboval 3 rezine sira itd. Iz tako preprostega dogodka lahko naredimo ogromno. Kadar bomo kuhali v kuhinji in si vsakodnevno pripravljali hrano za malico, se bomo učili tudi merske enote.

S plezanjem, raziskovanjem in igrami bomo urili svoje gibalne spretnosti, z iskanjem zaklada, na izletu ali igrami slepih miši se bomo učili zavedanja prostora in predlogov (pred, nad, na, spodaj, ob, za itd.), utrjevali branje, štetje, računanje itd.

Kadar bomo ustvarjali in risali raznolike črte, bomo urili še grafomotoriko. Vzorčke bomo s prsti risali po tleh, po drevesih, po zraku in v vodi. Zaporedja in množice bomo s pomočjo naravnih materialov med igro združevali po podobnih ali različnih lastnostih, jih urejali in razvrščali, oblikovali množiceter njihove preseke. Poleg tega bomo prepevali, slikali, oblikovali glino, vsakodnevno dramsko nastopali v gozdni učilnici in na pobudo otrok tudi organizirali razstave, predstave (lutkovne, dramske), plesne nastope itd. Tudi pri organizaciji dogodkov bodo morali otroci uriti svoje spretnosti ter napisati vabila, plakate, jih razobesiti in se pozanimati, kje jih lahko obesijo. Dogovorili se bodo, ali bodo morda svoje izdelke prodajali in kaj bodo želeli narediti s pridobljenim denarjem.

Ko se bomo dogovarjali za izlete, bomo brskali po turističnih vodnikih, knjigah ter zemljevidih ter skupaj načrtovali pot, prevoz itd. Otroci na izlet ne bodo odšli pasivni, temveč v pričakovanju. Na izlet se bomo pripravili, si ogledali pot, razmislili, kaj vse želimo videti, kaj vse nas še zanima in bomo morali vprašati. Na koncu bomo naredili še evalvacijo izleta. Če želite takšno obliko šolanja za svojega otroka, nam pišite (info@sole-libero.si) in lahko se dogovorimo za srečanje.

Več o šolanju: Šolanje

Več o Doživljajskih uricah: Predšolski sončki

 

Preberi več

Gozdne pustolovščine na Vrhniki se začenjajo

Začele so se Doživljajske urice v gozdu, kjer se otroci prosto igrajo, ustvarjajo in raziskujejo.

Tu se otroci povezujejo z naravo in lahko v miru začutijo, zaslišijo, okusijo ter vidijo naravo. Opazijo lahko kako se narava spreminja z menjavo letnih časov in pod vplivom naravnih pojavov.  Začutijo veter na obrazu, zaslišijo ptičje petje in izkusijo kako je, če odločaš sam o svojem početju in hkrati za to prevzameš odgovornost.

Za nami so že prve urice, ki so odlično uspele in kjer so se otroci izjemno zabavali. Najbolj jih je navdušilo na pol podrto drevo na katerega so nenehno plezali in tudi padali, ampak ravno to je bil njihov največji izziv. Otroci radi urijo svoje sposobnosti s ponavljanjem, dokler nečesa ne obvadajo in enako se je zgodilo pri drevesu. Nenehno preizkušanje meja, zabava in svoboda.  Za to pa je potreben čas, da se otroci naučijo počakati, izpiliti spretnosti, biti potrpežljivi in razviti na ta način svojo samozavest ob lastnem uspehu, ki so ga dosegli  tako s trudom kot tudi s padci.

Občutek vsakega, ki je prišel do cilja, ki si ga je zadal je bil nepopisen, samo ogromen nasmeh na obrazu in ponos v drži.

Če imate občutek, da tudi vašemu otroku primanjkuje narave si oglejte naše programe na spletni strani www.sole-libero.si.  V letu 2018/ 2019 začenjamo tudi s programom predšolskega varstva in šolanja za otroke, kjer bomo vsakodnevno zunaj, večino časa pa se bomo učili izkustveno kar v gozdni učilnici.

Preberi več

DOŽIVLJAJSKE URICE

Z veseljem sporočamo, da se Doživljajske urice pričenjajo v aprilu. Prvi obisk je brezplačen (potrebne so prijave), več o Doživljajskih uricah si lahko preberete na: Doživljajsko igrišče (na dnu strani).

TERMINI MAJ:

 • nedelja 6. 5. od 10.00 do 12.00
 • nedelja 13. 5. od 10.00 do 12.00
 • sobota 19. 5. od 10.00 do 12.00
 • sobota 26. 5. od 10.00 do 12.00

Kako poteka Doživljajsko dopoldne?

Vse skupaj poteka zelo preprosto, se spomnite, ko ste se do kosila igrali zunaj s prijatelji dokler vas starši niso poklicali h kosilu? No nekaj takega :).  Ekipa Sole Libero bo poskrbela, da bo na voljo še dodaten ustvarjalen in gradbeni material, da bo igrišče zares začelo dobivati podobo, ki si jo bodo zamislili otroci. Vabljeni otroci vseh starosti.

Kaj prinese s seboj?

Otrok naj bo primerno oblečen in obut, saj je za dobro počutje vedno najbolj pomembno počutje našega telesa. Če jim bo dovolj toplo in bodo imeli s seboj dovolj oblačil za preobleči se bodo lahko res brezskrbno igrali. Sistem čebulnega oblačenja je še vedno zelo priporočljiv, dežna oblačila pa so za spomladansko raziskovanje nekaj najboljšega saj res ne premočijo ;). Otrok naj ima s seboj nahrbtnik z oblačili, nekaj za popiti in kaj za prigriznit, saj te igra  na svežem zraku in v naravi utrudi in se hitreje pojavi lakota. Otroke tudi zaščitite pred klopi.

Več na povezavi: DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE

Preberi več

doživljajske urice in predstavitev šolanja 21. 4.

Doživljajske urice v soboto 21. 4. ob 10.00

Predstavitev šolanja v soboto, 21. 4. ob 12. 15

Juhuhu Doživljajske urice so tuuu vsak teden do konca junija!

Kako nestrpno smo jih že vsi pričakovali in sedaj z veseljem razkrivamo termine, cenik in vse kar ste spraševali na povezavi: DOŽIVLJAJSKE URICE

Doživljajske urice so tudi odlične, da preverite, če bo vašemu otroku tudi kasneje odgovarjal naš celoletni program, ki vsebuje predšolsko varstvo in šolanje. Vabljeni na urice in 21. 4. na predstavitev šolanja v naši gozdni učilnici ob 12. 15.

Za vse informacije smo dosegljivi na info@sole-libero.si

Preberi več

KAKO SE UČIMO POD SVOBODNIM SONCEM?

Pobudniki za učenje naj bodo otroci

Otroška domišljija ne pozna meja. Na Doživljajskih uricah so se otroci med igranjem SAMOINICIATIVNO lotili grajenja hišice. S to dejavnostjo so krepili in razvijali komunikacijo in delo v skupini. Ob zaključku, ko so opisovali potek grajenja so še nevede opravili govorni nastop.

Iz takšnega dogodka bi v času našega šolanja lahko tvorili vabilo ostalim na ogled našega pravljičnega mesta in še in še in še ogromno šolskih ciljev bi lahko zajeli s to aktivnostjo, katere POBUDNIKI so bili OTROCI.

Medpredmetno povezovanje bi lahko vsebovalo spoznavanje okolja (okolica in materiali za gradnjo, živali, vreme), likovno umetnost (razvijanje občutka za stabilnost izdelka in začetki arhitekture) matematiko (število kosov lubja, otroci bi oblikovali besedilne naloge vezane na konkretno dejavnost), glasbena umetnost (petje in igranje na naravna glasbila)…

Ko otroci izkažejo zanimanje je na nas, da iz njihovih idej in notranje motivacije izpeljemo kar največ kar se lahko naučijo.

Na koncu seveda še vse ozavestimo in se pri teoriji vračamo nazaj na njihove izkustvene dejavnosti.

V tem primeru bo pomnjenje povezano z izkušnjo in zato veliko lažje predstavljivo….

To je le en majhen košček tega na kakšen način bomo lahko zunaj v naravi predelali snov, ki jo zajema kurikulum. Vabljeni na Doživljajske dopoldneve, da se spoznamo.

Preberi več

SOLE LIBERO PROGRAMI 2018 2019

Več o programih:

Kar nekaj vprašanj se je pojavilo po našem krasnem dogodku, ki smo ga pripravili 1. marca v Cankarjevem domu na Vrhniki, kjer smo se sprva predstavili nastanek Sole Libero, si ogledali dokumentarni film Vrnimo otrokom otroštvo in nato predstavili naše šolanje ter ostale naše programe.
Ker se vsi niso uspeli udeležiti predstavitve in smo prejeli veliko vprašanj, smo se odločili, da bolj podrobno o programih zapišemo kar v novičkah, da še malce razjasnimo naše delovanje, ki je res nekaj novega za širšo javnost v Sloveniji.

Sole Libero torej v šolskem letu 2018 2019 ponuja kar tri programe:

Šolanje:

 • Program za otroke, ki imajo status izobraževanja na domu in se vsakodnevno izobražujejo pri nas.
 • Poudarek je na izkustvenem učenju s katerim se spodbuja radovednost in odkrivanju otrokovih močnih področij.
 • Prosta igra, vsakodnevno bivanje v naravi in prvoosebno doživljanje narave.
 • Na voljo sta notranja in tudi zunanja – gozdna učilnica.
 • Z otroki predelamo javni učni program za predmete, ki se jih konec leta preverja na javni OŠ v katero je otrok vpisan.
 • Ker je skupina otrok manjša, 10 do 12 otrok in sta na voljo 2 pedagoga se omogoča individualni pristop.
 • Hkrati se otroke usmerja v aktivno sooblikovanje svojega učnega procesa, prevzemanje odgovornosti za učenje in s tem se jih usmerja v samovodeno učenje, ki je pomembno za celotno življenje.
 • Zaradi manjše skupine, individulanega pristopa k poučevanju ter izkustvenega učenja nam ostaja veliko manevrskega prostora za prosto igro ter vse ostale aktivnosti s katerimi bomo življenje živeli in se ne le učili o njem.  Od lastnega igrišča, ki ga bomo izdelovali sami, do vrtička, priprave hrane, spoznavanje obrti. Obiski muzejev ter delavnic. Spoznavanje raznolikih športov itd.
 • Preberi več o šolanju.

Predšolsko obdobje:

(Otroci, ki bodo leta 2018 dopolnili 4 leta.)

 • Naši predšolski sončki bodo predvsem vsakodnevno uživali v naravi v prosti igri.
 • Program bo oblikoval interes skupine.
 • Tudi predšolski sončki bodo imeli vključene dodatne aktivnosti in se bodo redno povezovali s starejšimi otroki.
 • Tako kot šolarji bodo tudi oni oskrbovali vrtiček, si pripravljali hrano, obiskovali prireditve in še marsikaj.
 • Preberi več o predšolskem obdobju.

Doživljajsko igrišče:

 • Doživljajsko igrišče je igrišče v gozdu, ki je namenjeno svobodni in prosti igri otrok. To je igrišče, kjer otroci sami ustvarjajo svoj svet in igrajo svoje igre.
 • Odrasla oseba je prisotna in jim lahko pomaga, če jo prosijo, vendar stvari ne dela namesto njih.
 • Pomaga pri rokovanju z orodjem, priskrbi materiale za ustvarjanje, grajenje itd. Lahko je njihov zaupnik, se z njimi igra, vendar ni njihov animator, ki bi jih zabaval in vodil ter načrtoval dejavnosti.
 • V današnjem svetu, ko so vse oči uprte v otroke in njihovo otroštvo, jim včasih zaradi želje po najboljšem vzamemo tisto, kar je za njihov razvoj izjemno pomembno – prosto igro.
 • Zato smo se odločili, da zanje pripravimo Doživljajsko igrišče, kjer bodo sami ustvarjalci svoje igre. To preprosto res potrebujejo.
 • Organiziramo sobotne Doživljajske dopoldneve. Več o programih najdete na povezavi Doživljajsko igrišče.
Preberi več
USASlovenia